Naar HoofdpaginaNaar AdministratiepaginaNaar ManagementpaginaNaar FiscaliteitNaar Insolventiepagina
Insolventietak
   

PeMa Consultancy verricht voor diverse grotere advocatenkan-toren in den lande ondersteunende werkzaamheden in de insol-ventiepraktijk. Deze werkzaamheden bevinden zich voornamelijk op het vlak van de financiële ondersteuning van curatoren en bewindvoerders in faillissementen en surséances van betaling. Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij buitengerechtelijke saneringen.
Deze werkzaamheden worden verricht door en/of onder auspiciën van Edwin Peters. Zijn roots liggen bij Hekkelman Advocaten te Arnhem, alwaar hij gedurende de periode 1983-1998 werkzaam is geweest en naast de benodigde juridische basiskennis de nodige ervaring heeft opgedaan in de insolventiepraktijk.
Edwin Peters kan zich door de ruime ervaringsfactor op dit gebied specialist noemen. Met name in het Arrondissement Arnhem zijn legio faillissementen ( meer dan 300 sedert de aanvang van zijn werkzaamheden) en surséances van betaling administratief door zijn handen gegaan, beoordeeld en/of begeleid. De werkzaamheden strekken zich uit tot:

Volgende pagina  
PeMa Consultancy Vredenburgstraat 20 6931 ED Westervoort
Tel. :026-3118141 Fax :026-3113500 E-Mail: info@pema.nl