Naar HoofdpaginaNaar AdministratiepaginaNaar ManagementpaginaNaar FiscaliteitNaar Insolventiepagina
Fiscaliteit
   

Voortvloeiende uit de werkzaamheden in het administratiekantoor, de insolventietak en de managementondersteuning verricht PeMa Consultancy werkzaamheden op het fiscale vlak.

Het zwaartepunt ligt daarbij op de bedrijfsmatige begeleiding. Ook particulieren worden echter door PeMa Consultancy bediend.

Ten behoeve van het nakomen van de fiscale verplichtingen jegens haar cliënten is PeMa Consultancy bij de belastingdienst opgenomen in het register van belastingconsulenten. Het toegekende beconnummer luidt 441648. Het volledige fiscale cliëntenbestand van PeMa Consultancy wordt jaarlijks opgenomen in de uitstelregeling. Aangiften worden, afhankelijk van het belang voor de cliënt, ingediend in de periode die geldt voor deze regeling. Indien de cliënt niet aangeeft dat hij/zij redenen heeft om een aangifte op enig moment in te dienen bepaalt PeMa Consultancy de volgorde van het traject van de voor haar geldende uitstelregeling.

Volgende pagina  
PeMa Consultancy Vredenburgstraat 20 6931 ED Westervoort
Tel. :026-3118141 Fax :026-3113500 E-Mail: info@pema.nl